بریتانیا: ما قصد خود را برای حذف وضعیت بورس اوراق بهادار مسکو به عنوان یک بورس سهام به رسمیت شناخته شده، اعلام کرده ایم

بریتانیا: ما قصد خود را برای حذف وضعیت بورس اوراق بهادار مسکو به عنوان یک بورس سهام به رسمیت شناخته شده، اعلام کرده ایم

این بدان معناست که سرمایه‌گذاران دیگر نخواهند توانست از معافیت‌های مالیاتی خاص بریتانیا هنگام معامله اوراق بهادار در بورس مسکو، در آینده استفاده کنند، اگرچه از سرمایه گذاری‌های موجود محافظت می شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط