بهبود دیدگاه خانوارها در مورد وضعیت مالی در فوریه طبق نظرسنجی فدرال رزرو

نظر سنجی فدرال‌رزرو نیویورک:

دیدگاه خانوارها در مورد وضعیت مالی در فوریه بهبود یافته است.

افزایش مورد انتظار قیمت مسکن در فوریه 1.4 درصد است (پیش بینی ماه ژانویه 1.1%)

تورم کوتاه مدت یک ساله کمترین میزان از می ۲۰۲۱ پیش بینی می شود.

تورم یک ساله در ماه فوریه 4.2٪ پیش بینی می شود (پیش بینی ماه ژانویه 5٪)

انتظار می رود تورم در سه سال آینده در فوریه در سطح 2.7 درصد ثابت بماند.

تورم پنج ساله پیش بینی شده در فوریه 2.6% بود. ( پیش بینی ماه ژانویه 2.5%)

خانوارها انتظار دارند در آینده بنزین، غذا و هزینه اجاره بها کمتر افزایش یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط