بوستیک فدرال رزرو: فعالیت های اقتصادی در ماه های آینده کند خواهد شد

بوستیک فدرال رزرو: فعالیت های اقتصادی در ماه های آینده کند خواهد شد.

مسیر رسیدن به تورم 2 درصد ناهموار خواهد بود، اما بانک مرکزی به آنجا خواهد رسید.

بانک مرکزی ایالات متحده می تواند نسبت به چشم انداز فعلی خود احساس اطمینان بیشتری کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط