بولارد ازفدرال رزرو : حتی با انقباض بازارهای مالی، فدرال رزرو در مبارزه با تورم عقب مانده است

بولارد از فدرال رزرو : حتی با انقباض بازارهای مالی، فدرال رزرو در مبارزه با تورم عقب مانده است

حتی یک بررسی سخاوتمندانه از قوانین سیاست پولی نشان می‌دهد که نرخ صندوق‌های فدرال برای مبارزه با تورم بالا، در مقابل نرخ فعلی 0.25 تا 0.5 درصد، حدود 3.5 درصد است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط