بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس

بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس:

بانک مرکزی انگلیس تورم را 1.9 درصد در سه  ماهه دوم 2026، 1.6 درصد در سه ماهه دوم 2027 می بیند.

چشم انداز پیش‌بینی تورم بانک مرکزی انگلیس کاهش یافته است.

بانک مرکزی انگلیس تولید ناخالص داخلی را 0.4% در سه ماهه اول سال 2024 پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی ماه مارس 0.1%).

پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم 0.2% است (پیش‌بینی ماه مارس یک رشد کوچک بیشتر بود).

بانک مرکزی انگلیس رشد دستمزدها را 5.25% در ارزیابی سالانه سه ماهه چهارم سال 2024 پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی ماه فوریه 4% بود).

رشد دستمزدها در سه ماهه چهارم سال 2025 رقم 2.25% پیش‌بینی می‌شود (پیش‌بینی ماه فوریه 2.75% بود).

بانک مرکزی انگلیس نرخ بیکاری را در فصل چهارم سال جاری 4.4% پیش‌بینی می‌کند (پیش‌بینی ماه فوریه 4.6% بود).

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در فصل چهارم سال آینده 4.7% (پیش‌بینی فوریه 4.9%) و در فصل چهارم سال 2026 در 4.8% (پیش‌بینی فوریه 5%) باشد.

بانک مرکزی انگلیس تکرار می‌کند که اعضای کمیته سیاست پولی (MPC) تضمین می‌کنند که نرخ بهره “به اندازه کافی برای بازگرداندن تورم به هدف 2٪ به طور پایدار محدود کننده باشد.”

افزایش واگرایی تقاضا بین ایالات متحده و اروپا می تواند به واگرایی سیاست پولی منجر شود که پیامدهایی برای FX دارد.

بانک مرکزی انگلیس تکرار می کند که کمیته MPC، مدت زمانی که باید نرخ بانکی در سطح فعلی خود حفظ شود را بررسی خواهد کرد.

بانک مرکزی انگلیس تکرار می کند که MPC از پاییز 2023 قضاوت کرده است که سیاست پولی باید برای یک دوره طولانی محدود کننده باشد.

بانک مرکزی انگلیس  تکرار می کند که حتی اگر نرخ بانکی کاهش یابد، موضع سیاست می تواند محدود کننده باقی بماند.

انتظار می‌رود در کوتاه مدت CPI به نزدیک هدف 2 درصد بازگردد.

اما تورم به دلیل کاهش اثرات پایه، در نیمه دوم سال جاری اندکی افزایش خواهد یافت.

عوامل ژئوپلیتیکی همچنان ریسک‌های صعودی را برای چشم انداز تورم کوتاه مدت دارند.

شاخص‌های کلیدی پایداری تورم، به طور کلی همانطور که انتظار می‌رود تعدیل می‌شوند، اگرچه همچنان بالا هستند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط