بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس

بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس:

ما تضمین خواهیم کرد که نرخ بانکی به اندازه کافی برای مدت طولانی محدود کننده است تا تورم را به هدف بازگرداند.

موضع سیاست پولی فعلی محدود کننده است.

ما تکرار می‌کنیم که اگر شواهدی از فشارهای مداوم بیشتر تورم وجود داشته باشد، نیاز به تشدید بیشتر موضع پولی خواهد بود.

بانک مرکزی انگلیس براساس نرخ بهره بازار و پیش بینی خود، تورم یک ساله را 2.82% (پیش بینی می: 3.38%) نشان می دهد.

پیش‌بینی ما تورم را در یک سال آتی 2.82 درصد (پیش‌بینی می: 3.38 درصد) نشان می‌دهد که بر اساس قیمت‌گذاری بازار از نرخ بهره و پیش‌بینی ماژول است.

داده‌های دستمزد نشان می‌دهد که ریسک تورم پایدارتر ممکن است شروع به متبلور شدن کرده باشد.

ما شاهد رشد 0.5 درصدی اقتصاد بریتانیا در سال‌های 2023، 2024 و 0.25 درصدی در سال 2025 هستیم.

تولید ناخالص داخلی 0.75 درصدی، حداقل پیش‌بینی و کمتر از برآورد در ماه می است.

پیش‌بینی می‌کنیم که تورم در دو سال آتی 1.65 درصد (پیش‌بینی می: 1.09 درصد) بر اساس قیمت‌گذاری بازار باشد.

بانک مرکزی در ماه آینده در مورد فروش دارایی QT از اکتبر 2023 تصمیم می گیرد.

ما رکود اقتصادی را پیش‌بینی نمی‌کنیم، بلکه ریسک یک موضوع مهم را پیش‌بینی می‌کنیم.

پیش‌بینی‌های BOE مشروط به رسیدن نرخ بهره به بالای 6 درصد است.

ما تولید ناخالص داخلی 0.1 درصدی برای سه‌ ماهه دوم 2023 را تخمین می‌زنیم که از پیش‌بینی 0.4 درصدی قبلی کاهش یافته است.

نرخ تورم ماه ژوئن به سمت نزول غافلگیرکننده بود، اما در مورد کالاها و خدمات هسته، این کاهش بسیار کمتر بود.

معامله گران پیش بینی می کنند که نرخ بهره بریتانیا در مارس 2024 به اوج 5.68٪ برسد ( اوج نرخ بهره قبل تصمیم بانک مرکزی 5.74 درصد پیش بینی شده بود).

معامله گران 68 درصد احتمال افزایش نرخ بهره به میزان 0.25% در جلسه سپتامبر و 32 درصد احتمال عدم تغییر در این جلسه را می بینند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط