بیلی اقتصاد فعلی بریتانیا را بسیار ضعیف ترسیم کرد

نشریه تایمز به نقل از رئیس بانک مرکزی انگلیس:

این هفته، بیلی تصویری بسیار ضعیف از اقتصاد بریتانیا ترسیم کرد و مدعی شد که مسیر رشد بالقوه کنونی آن در «بدترین سطحی» است که او در زندگی حرفه‌ای خود دیده است.

این هفته از دیدگاه من به عنوان یک دیدگاه فوق العاده بدبینانه ذکر شده بود، اما من آن را اینطور نمی بینم، من آن را دیدگاهی واقع گرایانه می بینم.

بیلی اضافه کرد که برای احیای ثروت اقتصاد بریتانیا، سیاستگذاران باید «آستین‌ها بالا بزنند و با مسائلی که با آن روبرو هستیم» تمرکز کنند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط