تأثیر تحریم های اتحادیه اروپا بر نفت

سخنگوی کرملین: تحریم های اتحادیه اروپا بر نفت روسیه نه تنها بر اروپا، بلکه بر کل بازار جهانی انرژی تأثیر می گذارد.

روسیه حجم‌های ناخواسته در اروپا را به مناطق دیگر انتقال می دهد، این امر باید اجازه دهد تا اثر تحریم‌ها را محدود کند.

جهان به طور بالقوه در آستانه یک بحران غذایی بسیار عمیق است، محدودیت های غیرقانونی علیه روسیه و اقدامات اوکراین مقصر اصلی این شرایط است.

روسیه نسبت به تحویل تسلیحات ایالات متحده به اوکراین نظر کاملاً منفی دارد و این اوکراین را برای از سرگیری مذاکرات صلح تشویق نمی کند.

در مورد پرتاب موشک‌های آمریکایی توسط اوکراین به داخل خاک روسیه نظری نداریم اما برای بدترین شرایط آماده‌ایم.

ایالات متحده با ارسال موشک های پیشرفته به اوکراین، عمداً به آتش جنگ می افزاید.

موضع ما در مورد دیدار پوتین و زلنسکی تغییری نکرده است، ما آن را رد نمی کنیم، اما باید به درستی آماده شود.

کار بر روی پیشنویس صلح از طرف اوکراین متوقف شده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط