تاثیر گذاری نرخ بهره بر تورم اروپا

بانک مرکزی اروپا :

ما شروع به دیدن نتیجه سیاست های پولی مان کرده ایم.

سیاست ما با تاخیر خاصی کار می کند، بنابراین بیشتر بخش تاثیرات کاری که تاکنون انجام داده ایم هنوز در راه قرار دارد.

افزایش نرخ بهره شروع به تأثیرگذاری کرده است و به موارد بیشتری نیاز خواهد بود.

من هنوز مطمئن نیستم که نرخ بهره اروپا چقدر باید بالا برود.

من از افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته حمایت کردم.

تورم خالصِ بالا، باعث افزایش بیشتر نرخ بهره خواهد شد.

من می توانم در صورت نیاز از افزایش بیشتر نرخ بهره و رسیدن آن به بالای 5 درصد حمایت کنم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط