تاخیر در فروش اوراق قرضه وام مسکن

فَنی مِی (انجمن ملی وام امریکا) : در بحبوحه ناآرامی های بازار، فروش اوراق قرضه وام مسکن پرخطر را به تاخیر می اندازد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط