تاسف رئیس موسسه کردیت سوئیس از عدم توانایی نجات بانک

رئیس موسسه کردیت سوئیس:

من واقعاً متأسفم که نتوانستم بانک را نجات دهم.

زمان کافی برای اجرای یک طرح برگشتی وجود نداشت.

رسانه‌های اجتماعی و دیجیتالی‌ شعله‌های ترس را شعله‌ور کردند.

مسائل و ترس از سرایت، بانک ما را در آسیب پذیرترین سطح خود قرار داده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط