تاسیسات انرژی اورکراین بار دیگر مورد هدف روسیه قرار می گیرد

باربوک وزیر خارجه آلمان: روسیه در پاییز و زمستان بار دیگر تاسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط