تاکید وزیر امور خارجه چین بر پذیرش توسعه چین توسط اروپا

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین: درک منطقی اروپا از چین در حال افزایش است، معتقد است که توسعه چین مطابق با منطق تاریخ است و اروپا نباید از آن بترسد، چه رسد به اینکه آن را رد کند.
طرف اروپایی در مورد تقویت مبادلات چین و اتحادیه اروپا در همه سطوح مثبت است و در مورد تعمیق همکاری عملی بسیار مشتاق است.
می‌خواهم به طرف اروپایی تأکید کنم که “ریسک زدایی” همکاری را از بین نمی‌برد و “کاهش وابستگی” اعتماد متقابل را کاهش نمی‌دهد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط