تایید سرمایه گذاری در کارخانه نیمه هادی در آلمان

شرکت صنایع نیم‌رسانای تایوان (TSMC) سرمایه گذاری در کارخانه نیمه هادی در آلمان را تایید کرد.

هابک وزیر اقتصاد آلمان: ما از پروژه TSMC در چارچوب قانون تراشه های اروپایی حمایت خواهیم کرد.

این تصمیم نشان می دهد آلمان مکانی جذاب و رقابتی است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط