تحلیلگران موسسه TD تصمیم خود برای میزان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) را تغییر دادند

تحلیلگران موسسه TD تصمیم خود برای میزان افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست ماه اوت را تغییر دادند.

ما در جلسه هفته آینده افزایش 0.75 درصدی را پیش‌بینی کرده بودیم ولی اکنون انتظار داریم که نرخ بهره بانک در این نشست به میزان 0.5% افزایش یابد زیرا داده های تورم منتشر شده که کمتر از سطح انتظارات بود، پیش بینی های ما را تحت تاثیر قرار داده و از آنجایی که بعید است فدرال‌رزرو نرخ بهره اش را در نشست فردا به میزان 1% افزایش دهد، توجیه افزایش 0.75 درصدی نرخ RBA نیز دشوار است.

با وجود اصلاح پیش بینی افزایش نرخ ماه آگوست، مسیر افزایش نرخ ما در سال 2022 بدون تغییر باقی می‌ماند و نرخ پایانی با افزایش های 0.5 درصدی در سپتامبر و 0.25 درصدی در هر یک از ماه های اکتبر، نوامبر، دسامبر، به 3.10 درصد خواهد رسید .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط