تراز تجاری ایالات متحده برای ماه فوریه ۸۹.۲- میلیارد دلار اعلام شد

تراز تجاری ایالات متحده برای ماه فوریه ۸۹.۲- میلیارد دلار اعلام شد (پیش‌بینی ۸۸.۵- میلیارد دلار بود)

در همین حال تراز تجاری کانادا ۲.۶۶ میلیارد دلار اعلام شد در حالی که پیش‌بینی ۲.۹ میلیارد دلار بود

آخرین مطالب

مطالب مرتبط