ترکیه غلات روسیه را تامین خواهد کرد

وزارت امور خارجه روسیه: لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و فیدان در مذاکرات مسکو در مورد ابتکار پوتین برای تامین 1 میلیون تن غله به ترکیه با حمایت مالی قطر صحبت خواهند کرد.

لاوروف و فیدان در مورد مناقشه اوکراین از جمله تبادل زندانیان و همکاری نظامی ترکیه با کیف بحث و گفتگو خواهند کرد.

ما این پروژه را به عنوان بهترین جایگزین کاری برای معامله دریای سیاه می دانیم.

طبق این ابتکار، ترکیه غلات روسیه را فرآوری کرده و آن را به کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند عرضه خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط