تشدید درگیری ها در منطقه دریای سیاه تهدیدی برای واردات اروپا

به نقل از WSJ؛ تشدید درگیری ها در منطقه دریای سیاه، واردات اروپا در زمینه ذرت اوکراینی را تهدید می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط