تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

سیاست گذاران بر سر حرکت 0.25 درصدی یا 0.5 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، در دوراهی هستند.

درست زمانی که فکر می‌کردیم بازارها از بحران سقوط SVB خارج می‌شوند، دوباره در گرداب بحران بانکی Credit Suisse فرو می‌رویم.

همیشه وقتی صحبت از چنین چیزهایی شده یادآوری می شود که اگر اوضاع در ایالات متحده بد است، به احتمال زیاد در اروپا بدتر است.

داده های نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، امروز در ساعت 16:45 به وقت تهران منتشر خواهد شد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط