تصویب جامع ترین قانون هوش مصنوعی جهان توسط قانونگذاران اروپایی

به نقل از WSJ؛ قانونگذاران اروپایی جامع ترین قانون هوش مصنوعی جهان را تصویب کردند.

قوانین مربوط به قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا قرار است طی چندین سال اجرایی شود.

قانون اتحادیه اروپا اولین مجموعه قوانین جامع برای هوش مصنوعی است، از جمله محدودیت‌های جدید در مورد نحوه استفاده از آن.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط