تصویب معیار بدهی

مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان به جمهوری‌خواهان مجلس گفت که مجلس می‌تواند امروز به لایحه محدودیت بدهی رأی دهد.

به نقل از توئیت یک خبرنگار؛ جمهوری خواهان ارشدی که از جلسه کنفرانس بیرون می آیند می گویند که احساس خوبی در مورد تصویب معیار بدهی طی روز جاری دارند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط