تضعیف بیشتر سرمایه گذاری های صنعت نفت زیانبخش است

دبیر کل اوپک: آژانس بین المللی انرژی باید در مورد “تضعیف بیشتر” سرمایه گذاری های صنعت نفت بسیار مراقب باشد.

اوپک و اوپک پلاس قیمت نفت را هدف قرار نمی دهند.

با توجه به اینکه دلایل دیگری در تورم وجود داشت، مقصر دانستن نفت برای تورم اشتباه و از نظر فنی نادرست بود.

اوپک و اوپک پلاس تنها بر روی عوامل بنیادی بازار تمرکز می‌کنند و سرمایه گذاری‌های “حیاتی” را فعال می‌کنند.

بد جلوه دادن اقدامات اوپک و اوپک پلاس زیانبخش است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط