تضعیف شرایط اعتباری ایالات متحده در طی شش ماه آینده

اقتصاددانان بانک های ایالات متحده انتظار دارند که شرایط اعتباری طی شش ماه آینده ضعیف شود.

آخرین شاخص شرایط اعتباری انجمن بانکداران آمریکا روز سه شنبه منتشر شد:

شاخص اعتبار سرفصل در سه ماهه چهارم با 2.8 واحد کاهش به 4.5 رسید که نشان دهنده اجماع اقتصاددانان بانکی مبنی بر تضعیف شرایط بازار اعتبار در دو سه ماهه آینده است.
شاخص اعتبار مصرف کننده در سه ماهه چهارم با 6.5 واحد کاهش به 1.8 رسید.
شاخص اعتبار کسب و کار در سه ماهه چهارم به 7.1 رسید.

خانم Sayee Srinivasan، اقتصاددان ارشد موسسه ABA : «اقتصاددانان برجسته بانکی که در کمیته مشاوره اقتصادی ما فعالیت می‌کنند، پیش از افزایش متوسط در نیمه دوم سال آینده، رشد ضعیفی را در هزینه‌های خانوار و سرمایه‌گذاری تجاری در چهار فصل آینده پیش‌بینی می‌کنند و بر این اساس، آخرین شاخص شرایط اعتباری ABA نشان می‌دهد که بانک‌ها حداقل تا پایان سال به احتیاط بیشتری در تصمیم‌گیری‌های وام‌دهی خود عمل خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر از گزارش و دلیل قابل توجه بودن نتایج:

مخارج مصرف کننده نیروی محرکه اقتصاد ایالات متحده بوده است، اما احتمالاً در اواخر سال جاری و سال آینده با کاهش رشد دستمزدها، کاهش پس‌اندازهای دوران همه‌گیری و شروع مجدد بازپرداخت وام‌های دانشجویی، کاهش خواهد یافت.

خانوارها به طور فزاینده ای برای حمایت از هزینه ها به کارت های اعتباری روی آورده اند و نرخ های بزهکاری کارت های اعتباری اکنون مشابه سطوح قبل از همه گیری است (اما بسیار کمتر از سطوح دهه 1990 و 2000).

در میان مشاغل، وام های تجاری و صنعتی در بیشتر سال 2023 کاهش یافته است که نشان دهنده وضعیت “خطرناک” در بین بسیاری از صاحبان مشاغل است.

پیش‌بینی‌های EAC منعکس‌کننده این احساسات هستند، زیرا انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری تجاری تنها با نرخ سالانه 1 درصد در سال آینده رشد کند. با این حال، استرس مالی نسبتاً کم است و تقاضای انعطاف پذیر مصرف کننده جریان نقدینگی کسب و کار را افزایش داده است.

شرایط اعتباری ایالات متحده 27 سپتامبر 2023

شاخص شرایط اعتباری ABA مجموعه‌ای از شاخص‌های انتشار اختصاصی است که توسط انجمن بانکداران آمریکا از نظرسنجی‌های اقتصاددانان ارشد بانک‌ها از مؤسسات بانکی بزرگ آمریکای شمالی به دست آمده است.

از سال 2002، اقتصاددانان بانک کیفیت و در دسترس بودن اعتبار را هم برای مشاغل و هم برای مصرف کنندگان پیش بینی کرده اند، که نشان می دهد آیا آنها انتظار دارند که شرایط طی شش ماه آینده بهبود یابد، ثابت بماند یا بدتر شود.

قرائت های بالا و یا زیر 50 نشان می دهد که این تحلیلگران خبره کسب و کار انتظار دارند که شرایط بازار اعتبار به ترتیب بهبود یابد و یا وخیم شود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط