تضمین تامین گاز در آلمان

سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان:

تامین گاز در آلمان تضمین شده است، وضعیت را بسیار دقیق رصد می کنیم.

قطع ارسال گاز به شل، تاثیری بر امنیت تامین انرژی نگذاشته است

آژانس شبکه گاز آلمان: سطح ذخیره سازی گاز در اول ژوئن 48.6٪ می باشد .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط