تلاش خانم لاگارد به منظور مهار تورم

خانم لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا:

بانک مرکزی اروپا آنچه را که برای ارائه ثبات قیمت لازم است انجام خواهد داد.

من فکر می‌کنم ما بخش بزرگی از سفر به سمت مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف خود را پوشش دادیم.” کار ما هنوز تمام نشده، بر اساس اطلاعاتی که امروز دارم، توقف نمی‌کنیم.”

ما نباید ثبات قیمت و ثبات مالی را با هم معامله کنیم.

ما می‌توانیم هر دو هدف را همزمان با موفقیت دنبال کنیم.

نکول آمریکا، اتفاق فاجعه‌باری برای جهان خواهد بود.

بانک مرکزی اروپا به داده ها وابسته است.

چشم انداز تورم بسیار بالا و برای مدتی طولانی است.

ما هنوز زمینه ای برای پوشش داریم و مهار تورم را تمام نکرده ایم.

من یک عدد از پیش تعیین شده برای نرخ بهره در ذهنم ندارم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط