تلاش وزارت دفاع چین در حفاظت از حاکمیت حقوق دریایی

وزارت دفاع چین: چین پس از توقیف کشتی فیلیپین در دریای جنوبی چین به اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت ادامه خواهد داد.

ایالات متحده در موضوع دریای جنوبی چین دخیل نیست و حق ندارد در مورد این موضوع اظهارنظر کند.

ارتش چین “با قاطعیت” وظایف و ماموریت های خود را برای حفاظت از حاکمیت حقوق دریایی انجام خواهد داد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط