تمدید قرارداد غلات دریای سیاه توسط روسیه

وزیر امور خارجه روسیه: روسیه با تمدید قرارداد غلات دریای سیاه مخالف نیست، اما فقط برای 60 روز.

پیش از این گفته شد که مذاکرات بین سازمان ملل متحد و روسیه در ژنو درباره تمدید قرارداد غلات دریای سیاه به پایان رسیده است

آخرین مطالب

مطالب مرتبط