تمدید محدودیت های غلات اوکراین

اتحادیه اروپا محدودیت های غلات اوکراین را تا اواسط سپتامبر تمدید می کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط