تمدید 1 میلیون بشکه نفت در روز توسط عربستان سعودی

عربستان سعودی کاهش داوطلبانه 1 میلیون بشکه نفت در روز را برای یک ماه دیگر تمدید خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط