تورم ترکیه در بیشتر سال 2022 بالای 65 درصد باقی خواهد ماند

گلدمن ساکس پیش بینی می کند تورم ترکیه در بیشتر سال 2022 بالای 65 درصد باقی خواهد ماند و در ماه می تا ژوئن به حدود 67 درصد نیز خواهد رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط