تورم در اوایل سال 2028 به هدف باز می گردد

دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا: چالش‌های پایدار در سمت عرضه همچنان بر چشم‌انداز رشد آینده تاثیر می‌گذارد.

تورم در اوایل سال 2028 به هدف باز می گردد.

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2023 تا 0.4 درصد کاهش یابد.

نرخ رشد بالقوه میان مدت نسبت به نوامبر تغییری نکرده است، اما سطح تولید بالقوه و تولید ناخالص داخلی در پیش‌بینی ما، نسبت به ماه نوامبر بالاتر است.

اکنون پیش بینی می شود که بار مالیاتی به 37.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2027-2028 افزایش یابد که پس از جنگ بسیار بالاست.

این منعکس کننده بازنگری های متوسط رو به بالا به دلیل مهاجرت بالاتر، قیمت های انرژی پایین تر و افزایش عرضه نیروی کار است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط