تورم همچنان ادامه دار است

ناگل از بانک مرکزی اروپا:

نشانه‌های اقتصادی به وضوح در جهت انقباض بیشتر پولی است.

ریسک‌‌های صعودی برای چشم‌انداز تورم غالب است.

ترازنامه بانک مرکزی اروپا باید در سال‌های آینده کاهش یابد.

تورم آنطور که ما می‌خواهیم، عقب‌نشینی نمی‌کند.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط