توقف اقتصاد آلمان در عین انعطاف‌پذیری

به نقل از نتیجه نظرسنجی DIHK؛ اقتصاد آلمان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد اما فاقد حرکت است.

اتاق‌های بازرگانی و صنایع DIHK روز دوشنبه اعلام کردند که اقتصاد آلمان در یک محیط اقتصادی چالش‌برانگیز انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد، اما رشد در سال جاری متوقف خواهد شد.

ایلیا نوثناگل، یکی از اعضای هیئت مدیره DIHK، در حین ارائه این گزارش در برلین: همچنان نشانه‌ای از یک رشد گسترده وجود ندارد و چشم انداز دوازده ماه آینده تیره و تار است.
به طور کلی، ما باید نتیجه بگیریم که اقتصاد آلمان فاقد انگیزه است.
اقتصاد جهانی و تقاضای داخلی متأسفانه در حال حاضر نمی توانند انگیزه ای ایجاد کنند.
تقویت اقتصاد داخلی ضروری است.
ما برای سرمایه گذاری خصوصی و همچنین برای توسعه زیرساخت ها نیاز فوری به انگیزه جدیدی داریم.

شرکت ها همچنان قیمت انرژی و مواد خام را به عنوان بزرگترین ریسک تجاری ارزیابی می کنند، اگرچه این روند اندکی کاهش یافته است. (از 72% به 66%)

دومین عاملی که شرکت ها را نگران می کند، هزینه های نیروی کار است که نه تنها به دلیل کمبود کارگران ماهر، بلکه به دلیل افزایش تورم نیز می باشد.
از میان شرکت‌های مورد بررسی، 53 درصد هزینه‌های نیروی کار را به عنوان یک ریسک تجاری ذکر کردند که این رقم در نظرسنجی قبلی 49 درصد بود.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط