توقف گاز در روسیه ممکن است به این معنی باشد که ذخایر اتحادیه اروپا تا اول نوامبر به زیر 75 درصد رسیده اند

سیمسون رئیس انرژی اتحادیه اروپا: توقف گاز در روسیه ممکن است به این معنی باشد که ذخایر اتحادیه اروپا تا اول نوامبر به زیر 75 درصد رسیده اند، ما زمستانی سخت در پیش داریم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط