تولیدات نفت آمریکا براساس آمار اداره اطلاعات انرژی امریکا

اداره اطلاعات انرژی امریکا (EIA) :

تولید نفت خام آمریکا در ژوئن 1.6 درصد افزایش یافت و به 12.844 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از فوریه 2020 است.

تولید نفت خام آمریکا در تگزاس با 1.1 درصد افزایش به رکورد ماهانه 5.518 میلیون بشکه در روز در ژوئن رسید.

تولید نفت خام آمریکا در داکوتای شمالی در ژوئن با 3.3 درصد افزایش به 1.155 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از دسامبر 2020 است.

تولید نفت خام آمریکا در NEW MEXICO در ژوئن با 2.1 درصد کاهش به 1.764 میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان از نوامبر 2022 است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط