تولید جهانی نفت خام در ژانویه به کمترین میزان در 7 ماه گذشته

مجمع بین‌المللی انرژی:

تولید جهانی نفت خام در ژانویه به کمترین میزان در 7 ماه گذشته رسید.

صادرات نفت خام عربستان با 221 هزار بشکه افزایش به 7.66 میلیون بشکه در روز در ژانویه رسید.

تولید نفت خام عربستان با 18 هزار بشکه افزایش به 10.45 بشکه در روز رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط