تولید فولاد خام چین در آگوست 2022 به 83.9 میلیون تن رسید

تولید فولاد خام چین در آگوست 2022 در مقایسه با آگوست 2021 با 0.5 درصد افزایش به 83.9 میلیون تن رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط