تولید ناخالص داخلی با رشد 6.9 درصد سال 2021 را به پایان رساند

💹 GDP grew at a 6.9% pace to close Out 2021 , stronger than expected Despite Omicron spared

🔰 تولید ناخالص داخلی با رشد 6.9 درصد سال 2021 را به پایان رساند که این رشد با وجود سویه اومیکرون قوی تر بوده است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط