ثبات اقتصاد در آسیا-اقیانوسیه

موسسه S&P: ما هنوز هیچ گونه سرایت معنی‌داری از آشفتگی بانک‌های منطقه‌ای ایالات متحده و کردیت سوئیس در آسیا-اقیانوسیه را ندیده‌ایم.

سوگیری چشم‌انداز رتبه‌بندی خالص آسیا-اقیانوسیه با بدتر شدن ریسک‌های منفی، در منفی 3% ثابت باقی مانده است.

ما ریسک بازیابی اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را بالا و بدون تغییر ارزیابی می‌کنیم.

مورد اصلی این است که اقتصاد چین در سال 2023 بهبود یابد و بسیاری دیگر از جغرافیای آسیا-اقیانوسیه در سال 2024 بهبود یابد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط