ثبات بازار با کاهش تولید اوپک پلاس

عبدالعزیز، وزیر انرژی عربستان: سه هدف اصلی اوپک پلاس، هوشیاری، فعال بودن و محافظت از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد، است.

وزیر نفت عراق: ما به کاهش اوپک پلاس متعهد هستیم.
کاهش تولید اوپک پلاس به ثبات بازار کمک کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط