ثبت رکورد جدید تقاضای جهانی نفت در دسامبر

تقاضای جهانی نفت در دسامبر با 1.3 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید. .

آخرین مطالب

مطالب مرتبط