ثبت رکورد 17.5% در تورم خواربارفروشی بریتانیا

کانتار، شرکت مطالعات بازار در بریتانیا: تورم خواربارفروشی بریتانیا در 4 هفته منتهی به 19 مارس به رکورد 17.5% رسید.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط