جاسوسان چینی تلاش کردند به فدرال رزرو نفوذ کنند

جاسوسان چینی تلاش کردند به فدرال رزرو نفوذ کنند تا اطلاعات حساس را به دست آورند و بر بانک تأثیر بگذارند. سناتور راب پورتمن گزارشی از کارکنان اقلیت برای کمیته امنیت داخلی و امور دولتی منتشر کرد که جزئیات نحوه هدف قرار گرفتن سیستم فدرال رزرو توسط پکن را شرح می‌دهد. در گزارش جدید آمده است: «تحلیل ضد جاسوسی فدرال رزرو 13 فرد را شناسایی کرد که با اعضای شناخته شده طرح جذب استعدادهای چینی ارتباط داشتند یا «الگوهای مشابهی از فعالیت داشتند که تحلیلگران [فدرال رزرو] آن را نگران‌کننده می‌دانستند». “بازرسان فدرال رزرو این افراد را که کمتر از 8 بانک از 12 بانک فدرال رزرو را نمایندگی می‌کنند، شبکه P یا (P-Network) نامیدند.” (6:50 به وقت ایران)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط