جبران ضرر مالیات دهندگان از طریق کارمزد صندوق بیمه

بایدن، رئیس جمهور امریکا : مالیات دهندگان آمریکایی هیچ ضرری نخواهند داد و وجوه از طریق کارمزد صندوق بیمه تامین خواهد شد.

من قصد دارم از کنگره و رگولاتورها درخواست کنم تا مقررات بانکی را افزایش دهند.

ما در این مورد متوقف نمی شویم و در صورت لزوم ادامه خواهیم داد.

افرادی که بانک های HTE را اداره می کنند، دیگر نباید آنجا باشند.

در حال حاضر شرکت بیمه سپرده فدرال FDIC کنترل دارایی های SVB و SIGNATURE BANKS را در دست گرفته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط