جبران کاهش تولید نفت توسط اوپک پلاس برای روسیه

به گزارش منبعی از اوپک پلاس: روسیه ممکن است موافقت کند که اوپک پلاس کاهش تولید نفت فعلی خود را به دلیل تحریم‌ها جبران کند.

این منبع می گوید جبران تولید روسیه ممکن است به تدریج تصویب شود و هیچ تضمینی وجود ندارد که امروز به طور کامل تأیید شود.

منبع دیگر می گوید تصمیم جبران تولید روسیه در نشست امروز بسیار امکان پذیر است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط