جلسه بایدن با کنگره در مورد محدودیت افزایش بدهی امریکا

بایدن رئیس جمهور امریکا :

ما با رهبران کنگره یک جلسه سازنده در مورد محدودیت بدهی داشتیم.

آمریکا نکولی نخواهد داشت.

روز جمعه دوباره با رهبران کنگره دیدار خواهم کرد.

من آماده هستم تا در مورد بودجه با کنگره صحبت کنم.

ایالات متحده می تواند هزینه ها و کسری بودجه را کاهش دهد.

برنامه کاهش هزینه های مک کارتی به آمریکایی ها آسیب می رساند.

من احتمال افزایش محدودیت بدهی کوتاه مدت را رد نمی کنم.

مسائل مربوط به محدودیت بدهی باید برای بیش از یک سال بررسی شود.

من همچنان به سفر G7 متعهد هستم، اما اگر این موضوع به پایان برسد، نمی روم.

اگر معامله محدودیت بدهی نزدیک باشد، واشنگتن دی سی را ترک نمی کنم.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط