جنتیلونی کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا: تورم خالص کاملاً پایدار است.

جنتیلونی کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا: تورم خالص کاملاً پایدار است.

ما موافقیم که هدف سیاست‌های مالی محتاطانه باید تضمین پایداری بدهی میان‌مدت در دوره 2024 الی 2023 باشد

با توجه به کاهش قابل توجه در بازارهای انرژی و اقتصادهای ناحیه یورو، ما تلاش های خود را برای حفظ یکپارچگی بازار واحد اتحادیه اروپا خواهیم کرد.

ما به حذف تدریجی اقدامات کمکی انرژی ادامه خواهیم داد، که همچنین به کاهش کسری بودجه دولت کمک خواهد کرد.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط