جی پی مورگان “ارزش منصفانه” بیت کوین را حدود 38000 دلار آمریکا ارزیابی می

جی پی مورگان “ارزش منصفانه” بیت کوین را حدود 38000 دلار آمریکا ارزیابی می کند( بر اساس نوسانات آن در مقایسه با طلا )
اگر تفاضل نوسان به میزان سه برابر کاهش می یابد، ارزش منصفانه به 50000 دلار افزایش می یابد.

از لحاظ تئوری هدف بلندمدت بیت کوین یعنی سطحی که ارزش کل بازار آن با کل طلایی که به صورت خصوصی برای مقاصد سرمایه گذاری نگهداری می‌شود برابری می‌کند، 150000 دلار است که نسبت به 146000 دلار در سال گذشته افزایش یافته است.

آخرین مطالب

مطالب مرتبط