جی پی مورگان: اگر صادرات نفت روسیه مختل شود، نفت ممکن است به 120 دلار در هر بشکه برسد

جی پی مورگان: اگر صادرات نفت روسیه مختل شود، نفت ممکن است به 120 دلار در هر بشکه برسد.
در صورتی که صادرات کشور روسیه نصف شود، قیمت نفت برنت می‌تواند به 150 دلار رسد.
اگر تنش‌ها بین روسیه و اوکراین کاهش می‌یابد، قیمت نفت احتمالاً به 84 دلار در هر بشکه کاهش می‌یابد.
به طور کلی پیش بینی نفت خام برنت JPM برای فصل اول سال جاری 84 دلار و فصل چهارم سال جاری 89 دلار و پیش بینی ها برای نفت WTI در فصل اول سال جاری 81 دلار و در فصل چهارم 86 دلار می باشد

آخرین مطالب

مطالب مرتبط