جی پی مورگان پیش بینی های اقتصادی منطقه یورو را کاهش داده است

جی پی مورگان پیش بینی های اقتصادی منطقه یورو را کاهش داده است.

این موسسه اکنون به دلیل انقباض تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم 2022 و سه ماهه اول 2023، شاهد یک رکود خفیف است.

جی پی مورگان پیش بینی های نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را نیز کاهش داده و اکنون انتظار دارد بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را تا پایان سال به میزان 0.5% افزایش دهد (پیش بینی قبلی شامل افزایش 0.75% تا پایان سال بود)

آخرین مطالب

مطالب مرتبط